sr Serbian

Srbija

Broj računa
Banka Intesa: 160-6000001036058-46
Naziv primaoca:
Srcem za komšiju,
Vitanovačka 38A,
Beograd - Voždovac

Donacije u EUR

Beneficiary Customer:
DDBDBRSBG
RS35160600000121962320
SRCEM ZA KOMSIJU
VITANOVACKA 38A
BEOGRAD - VOZDOVAC, SERBIA, REPUBLIC OF

Donacije u USD

Beneficiary Customer:
DDBDBRSBG
RS35160600000121961156
SRCEM ZA KOMSIJU
VITANOVACKA 38A
BEOGRAD - VOZDOVAC, SERBIA, REPUBLIC OF

Kanada (CAD)

Beneficiary Customer:
DDBDBRSBG
RS35160600000121961641
SRCEM ZA KOMSIJU
VITANOVACKA 38A
BEOGRAD - VOZDOVAC, SERBIA, REPUBLIC OF

Švajcarska (CHF)

Beneficiary Customer:
DBDBRSBG
RS35160600000121961932
SRCEM ZA KOMSIJU
VITANOVACKA 38A
BEOGRAD - VOZDOVAC, SERBIA, REPUBLIC OF

Australija (AUD)

Beneficiary Customer:
DDBDBRSBG
RS35160600000121962611
SRCEM ZA KOMSIJU
VITANOVACKA 38A
BEOGRAD - VOZDOVAC, SERBIA, REPUBLIC OF

srcemzaakomsiju@gmail.com srcemzaakomsiju@gmail.com